Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Vlade Republike Srbije

A+ A A-

Kancelarija

  • Objavljeno ponedeljak, 15 april 2013 10:47

Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; praćenje položaja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanja manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama.

Uredba o kancelariji

Šematski prikaz organizacione strukture Kancelarije (srb.)

Šematski prikaz organizacione strukture Kancelarije (eng.)