Pres

6 Aug 2018 18:58

Beograd, 6. avgust 2018. godine - Konkursna komisija, obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave, koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini, na sednici koja je održana 2. avgusta 2018.

6 Jul 2018 15:21

Predsednica Saveta Vlade za praćenje UN preporuka Suzana Paunović potpisala je memorandume o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima zaštite i unapređenja ljudskih prava, čime je formalizovana saradnja sa ukupno 12 nevladinih organizacija.

4 Jul 2018 13:12

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović predsedavaće sutra, 05. jula 2018. godine, sedmoj po redu sednici Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

4 Jul 2018 10:03

Trodnevnu internacionalnu manifestaciju „West Etnology Fest“ posvećenu inspiraciji i promociji nematerijalnog kulturnog nasleđa, otvoriće Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u sredu, 04. jula 2018.

29 Jun 2018 13:07

Savet za ljudska prava UN usvojio je, na svom 38. zasedanju u Ženevi, izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Republiku Srbiju. 

24 Jun 2018 19:51

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović otvoriće u Vrdniku dvodnevnu radionicu koja se održava u cilju kreiranja indikatora za praćenje ispunjenosti preporuka koje je Srbija dobila od nadležnih tela Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih

Pages