Pres

18 Jun 2018 09:54

U okviru Projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ kao dela Horizontalnog programa saradnje za Zapadni Balkan i Tursku, koji se finansira sredstvima Evropske unije i Saveta Evrope, objavljen je poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projkata ko

15 Jun 2018 12:03

Mnoge starije žene su godinama živele u nasilju i zloupotrebi, a učinioci nasilja najčešće su bili supružnici, deca i ostali članovi porodice. Tek od skoro stavovi o nasilju nad starijima počeli su da se menjaju, istakla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana

14 Jun 2018 09:23

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović obratiće se na skupu  povodom 10 godina od stupanja na snagu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom – iskustva u primeni i izazovi efikasnije zaštite u četvrtak, 14.

13 Jun 2018 19:16

Povodom predstavljanja sedmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da se ovaj

13 Jun 2018 10:20

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović obratiće se na skupu povodom predstavljanja Sedmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u sredu, 13. juna 2018.

11 Jun 2018 14:10

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović učestvovaće na drugom sastanku Upravnog odbora korisnika u Srbiji zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontalni fond za zapadni Balkan i Tursku", koji će se održati u utorak, 12. juna 2018.

5 Jun 2018 14:22

Beograd, 5. jun 2018.

Pages