Korak po korak do operativnog plana mobilnog tima

Beograd, 5. jun 2018. godine - Projektom „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima – STANOVANJE ROMA’’ (IPA 2013) koji podržava Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstva EU, a koji sprovode Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u okviru Komponente 2 – mere socijalne inkluzije, pruža se intezivna podrška procesu uspostavljanja Mobilnih timova i kontinuiranom jačanju njihovih kapaciteta za planiranje i realizaciju programa i usluga koji će doprineti socijalnom uključivanju romske populacije na nivou lokalnih zajednica.

S tim u vezi tokom maja i juna 2018. godine, realizuje se Drugi ciklus obuka koji ima za cilj upoznavanje sa metodologijom operativnog planiranja i pružanja podrške za 20 formiranih mobilnih timova tokom procesa izrade operativnih planova za period jun – decembar 2018. godine. Ukupno 20 obuka realizuje se u svakoj od jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekat (Aleksinac, Bačka Palanka, Beočin, Bor, Čukarica, Vlasotince, Vladičin Han, Zaječar, Zrenjanin, Kraljevo, Kovačica, Lajkovac, Paraćin, Požarevac, Pećinci, Ruma, Subotica, Stara Pazova, Niš i Šabac).

Proteklih dana, predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, zajedno sa timom mentora prisustvovali su obukama u Subotici, Zrenjaninu i Čukarici. Pored članova mobilnih timova (koordinatori/ke za Rome, pedagoški asistenti/kinje, zdravstvene medijatorke, socijalni radnici CSR i savetnici za zapošljavanje NSZ) učešće na radionicama/obukama su uzeli i predstavnici drugih institucija i organizacija koji na direktan ili indirektan način mogu doprineti unapređenju životnih i stambenih uslova romske populacije koja živi u podstandardnim naseljima.

Cilj obuka je da se aktivnosti i mere planiraju na način da odgovare na prioritetne potrebe romske populacije, koje će doprineti većoj uključenosti u sistem obrazovanja, unapređenju zdravlja i usvajanju zdravih stilova života, povećanju zapošljivosti i zapošljavanja/samozapošljavanja romske populacije, većem obuhvatu uslugama i merama socijalne zaštite, kao i unapređenju stambenih uslova u kojima žive Romi i Romkinje.

Proces šestomesečnog opertivnog planiranja, njegove implementacije i praćenja ojačaće kapacitete mobilnih timova da uspostave kontinuitet opererativnog planiranja na godišnjem nivou, koji će, pored definisanja ciljeva i aktivnosti, nosioca i partnera, vremenskog okvira, postojećih resursa, indikatora i izvora verifikacije, definisati potrebna sredstva noephodna za realizaciju predviđenih aktivnosti, kao i izvore finansiranja.

Operativnim planovima mobilnih timova doprinosi se implementaciji kako lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma, tako i prioritetima i merama definisanim Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od  2016. do 2025. godine.