Paunović: Redovno izveštavanje o Akcionom planu za manjine

Beograd, 13. jun 2018. godine - Povodom predstavljanja sedmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da se ovaj izveštaj odnosi na prvi kvartal 2018. godine i da se sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za manjine redovno prati.

Paunović je navela da je za realizaciju dospelo ukupno 111 aktivnosti predviđenih Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i da je od 75 nosioca aktivnosti njih 63 dostavilo priloge.

Paunović je naglasila da je 45 jedinica lokalnih samouprava dostavilo svoje priloge za sedmi izveštaj i da Vlada dosta pažnje posvećuje saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u kojima žive pripadnici manjinskih naroda.

Predsednica Vlade insistira na učestalom održavanju sednica vladinog Saveta za nacionalne manjine, a Kancelarija u tome pruža punu podršku, podvukla je Paunović.

Obuke koje su održane u prethodnom periodu ostvarile su svoj cilj a to je podizanje kvaliteta izveštavanja lokalnih samouprava koje na najbolji način poznaju potrebe i probleme sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina, a podaci koje dobijamo od njih doprinose jasnijoj slici koju izveštaji predstavljaju, ocenila je direktorka Kancelarije.

U toku je prikupljanje priloga za Osmi ciklus izveštavanja i u narednom periodu Kancelarija će se usredsrediti na dalje unapređenje sistema praćenja Akcionog plana, naglasila je Paunović, ističući da će se nastaviti sa podrškom svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja, radi unapređenja njihovog rada i međusobne saradnje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici državnih i pokrajinskih organa i institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva, kao i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina.