Vlada usvojila Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR)

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 31. oktobra 2017. godine usvojila Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda. Izveštaj je dostavljen i Ujedinjenim nacijama u Ženevi.

U izradi ovog Izveštaja učestvovali su predstavnici u ministarstvima i službama Vlade koji su prošli odgovarajuće obuke za praćenje preporuka UN za ljudska prava i koji u svojim organima prate sprovođenje preporuka. Doprinos izradi državnog izveštaja dale su i organizacije civilnog društva - Komitet pravnika za ljudska prava (Jukom), Amiti i Centar za prava deteta i to istraživanjem na terenu sprovođenja preporuka.

Delegacija Srbije će Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda predstaviti najvišem telu UN za ljudska prava 24. januara 2018. godine u Ženevi.

 

Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda

Report for the third cycle of Universal periodic review

Aneks Izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda

Annex report for the third cycle of Universal periodic review