Комисија за избор независних експерата за избор кандидата за чланство у Европском комитету за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака сачинила је ранг листу пријављених кандидата

Комисија за избор независних експерата за избор кандидата за чланство у Европском комитету за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака се састала 21. фебруара 2017. године ради прегледања и оцене пристиглих пријава за кандидатуру за чланство у Европском комитету за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака и сачињавања Ранг листе кандидата.

Комисија је констатовала да су се на Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Европском комитету за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака, који је био отворен у периоду од 1. до 10. фебруара 2017. године, пријавила четири кандидата.

На основу критеријума који су утврђени Јавним позивом независним експертима за кандидатуру за чланство у Европском комитету за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака и добијених бодова по сваком појединачном критеријуму, Комисија је сачинила Ранг листу три првопласирана кандидата.

 

Кликом на овај линк можете извршити увид у ранг листу: http://bit.ly/2mJ7FDh