НВО партнер Влади на унапређењу људских права

Београд, 13. април 2018. године - Председница Савета Владе за праћење УН препорука Сузана Пауновић и директор Мреже организација за децу Србије Саша Стефановић потписали су Меморандум о сарадњи владиног Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права и Мреже организација за децу Србије (МОДС).

- Ово је осми Меморандум о сарадњи који је владин Савет за праћење УН препорука потписао за организацијама цивилног друштва у области праћења примене препорука механизама УН за људска права, истакла је Пауновић, додајући да је Савет у претходном периоду потписао меморандуме о сарадњи са Комитетом правника за људска права -YUCOM, Снагом пријатељства -Аmitу, Београдским центром за људска права, Центром за права детета, Групом 484, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом - МДРИ и Хелсиншким одбором за људска права, док је одређен број организација изразио заинтересованост за потписивање овог меморандума.

Пауновић је истакла значај сарадње коју Савет остварује са организацијама цивилног друштва, нагласивши да је Савет који је успостављен пример добре праксе на шта је указао и велики број земаља чланица УН приликом представљања извештаја у Женеви у оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа.

Савет се заснива на принципу транспарентности и инклузивности, а то потврђује и чињеница да у његовом раду учествују организације цивилног друштва, међународне организације и независна тела, оценила је Пауновић, додајући да је циљ обезбеђење континуитета напретка у области људских права.

Пауновић је навела да је Мрежа организација за децу Србије организација цивилног друштва која броји више од 90 чланица, и да је за Савет посебно значајно јачање сарадње са овом организацијом у циљу свеобухватнијег праћења свих препорука УН у области права детета.

Директор Мреже организација за децу Србије Саша Стефановић истакао је да овај Меморандум показује посвећеност владиног Савета на испуњавању препорука од стране Уједињених нација, као и препознавање интереса за активном комуникацијом са удружењима грађана.

Владин Савет за праћење примене препорука УН за људска права је јединствена платформа за дијалог владиних и невладиних актера када је у питању спровођење и праћење спровођења међународних обавеза у области људских права. Од 2014. године, када је успостављен Савет, свих шест уговорних тела УН пред којима су разматрани државни извештаји, као и чланице Савета за људска права УН као најважнијег тела УН у области људских права, похвалиле успостављање и рад овог механизма.