Одржана шеста седница Савета за праћење УН препорука

Београд, 12. април 2018. године - Отварајући шесту седницу Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права, председница Савета Сузана Пауновић је истакла да Савет у пуном капацитету наставља да континуирано прати спровођење обавеза које је наша држава преузела у области заштите и унапређења стања људских права према УН.

Чланови Савета су у присуству независних државних органа, удружења грађана и међународних организација разматрали спроведене активности од последње седнице Савета, као и обавезе које треба спровести у наредном периоду када је у питању спровођење препорука Уједињених нација.

Посебна пажња посвећена је извештавању за Трећи циклус Универзалног периодичног прегледа кроз који је Србија прошла 24. јануара 2018. године у Женеви.

Пауновићева, која је предводила државну делегацију,  је упознала чланове Савета да је наша држава најважнијем телу УН у области људских права представила четворогогодишње напоре како у погледу законодавног оквира, јачања институционалних капацитета, тако и испуњавању препорука из претходног циклуса.

Државе чланице УН су похвалиле инклузиван и транспарентан процес израде државног извештаја за УПР, који је укључио поред државних органа и организавције цивилног друштва, независна тела и међународне организације.

Она је указала да је посебно важно што су државе чланице УН препознале као напредак у праћењу стања људских права оснивање овог Савета, истичући да је Србија једина земља у региону која на систематски начин прати примену препорука УН у области људских права.

Она је објаснила да је у процесу разматрања извештаја РС за Трећи циклус Универзалног периодичног прегледа учествовало је 74 земаља чланица УН, које су постављале питања делегацији и давале препоруке током интерактивног дијалога.

Србија је од држава чланица УН добила 190 препорука, од којих је делегација Република Србије на лицу места прихватила 74, а за преосталих 116 препорука делегација Републике Србије се обавезала да ће Савету за људска права доставити накнадно писано изјашњење, прецизирла је Пауновић.

Она је обавестила чланове Савета да је је по повратку у Београд делегација Србије приступила на одговоран начин разматрању добијених препорука и да је тимским радом свих ресора у Влади дошло до усаглашавња одговора у вези са статусом  препорука који треба да буде достављен Уједињеним нацијама.

Сви учесници су се сложили да је Савет најбоља платформа за дијалог са цивилним друштвом и другим заинтересованим актерима, како би се чула различита мишљења и унапредио процес праћења и спровођења препорука Уједињених нација. 

Седници Савета су поред чланова присуствовали и представници организација цивилног друштва, независних државних органа и међународних организација.