Општине и градови извештавају о АП за мањине

Отварајући састанак поводом представљања Трећег извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина за први квартал 2017. године, директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права, Сузана Пауновић истакла је да је Канцеларија за људска и мањинска права Владе Србије наставила са унапређивањем система извештавања о спровођењу Акционог плана за мањине.

По први пут су у процес извештавања укључене јединице локалне самоуправе и савети за међунационалне односе. Упитници су послати на 76 адреса локалне самоуправе и 53 савета за међунационалне односе. Информације о активностима је доставило 16 локалних самоуправа и 6 савета за међунационалне односе, закључила је Пауновић.

Према њеним речима, 65% доспелих активности за овај извештајни период је реализовано или се успешно реализује, чиме се ствара јасна слика о спровођењу активности сваког појединачног носиоца и његов допринос у реализацији активности.

Како наводи Пауновић, у наредном периоду и даље ће се унапређивати систем праћења  и извештавања кроз додатне обуке које ће се спроводити како за запослене у државним органима, тако и за јединице локалне самоуправе у Србији.

Осврћући се на претходни циклус извештавања, а у циљу праћења овог значајног документа, Пауновић је истакла да су први и други извештај о спровођењу Акционог плана разматрани на седници Савета за националне мањине Владе. 

Председник скупштинског одбора за људска и мањинска права Мехо Омеровић је истакао да ниједна земља у поступку придруживања ЕУ није имала посебан Акциони план за мањине, а Србија има и АП за Роме и Ромкиње. То показује спремност Владе и друштва да се и даље ради на унапређењу положаја мањина у Србији.

Ивана Антић, помоћник министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе је оценила да је веома важно што се у поступку придруживања ЕУ унапредио дијалог државе са националним саветима, међународним и невладиним организацијама, као и независним телима. Усвојена је приоритетна област финансирања у овој години, а то је информисање, у износу од 1,8 милиона динара, навела је Антић.

Састанку су присуствовали представници државних органа и институција, народни посланици и посланице, представници независних тела, међународних организација, организација цивилног друштва, националних савета националних мањина, као и представници медија.

Акциони план са семафором број 1-2017

Извештај број 1-2017

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 1-2017