Отворено о правима жена

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић је честитала свим женама 8. март, Међународни дан жена. Она је поручила да је важно да отворено говоримо о правима жена. Важно је да сваког дана у години говоримо о оствареном напретку и начину очувања достигнутих стандарда, али је и подједнако важно да отворено говоримо о проблемима са којима се суочавају жене у нашем друштву. Овакав искрен дијалог, доводи до проналажења најбољих решења за унапређење положаја жена, и обавеза је државе али и целокупног друштва.

Пауновић је подсетила да је у последњих неколико година доста урађено на повећању заступљености жена у органима јавне власти. Жене чине 62,24% од укупног броја државних службеника. На руководећим извршилачким местима је 53,23% жена, а 45% радних места припада женама које су на положају. Морамо још доста да радимо како би се повећао број жена у јединицама локалне самоуправе, посебно жена доносилаца одлука од значаја за локалну заједницу.

Потребно је и да током целе године улажемо додатне напоре у циљу остваривања пуне родне равноправности и спречавања дискриминације жена у свим областима живота, а посебно у области запошљавања, образовања и здравствене заштите.

Пауновић је поручила да ће усвајање и примена Закона о спречавању насиља у породици довести  до тога да сигурна кућа не буде једино место за заштиту жртве насиља, већ ће то постати њихова кућа. Новим законским решењима држава шаље јасну поруку да се насиље неће толерисати.

Пауновић додаје да је Законом о изменама и допунама Кривичног законика усклађен законодавни оквир са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и породичног насиља (Истанбулска конвенција). Уведена су нова кривична дела и пооштрене казне за одређена дела против полне слободе, док је за нека од ових дела изричито забрањено ублажавање казне. Од  јуна 2017. године почиње примена свих законских решења у пракси чиме ће се обезбедити далеко ефикаснија заштита и санкционисање насиља.