Пауновић честитала Светски дан Рома

Директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић честитала је свим припадницима ромске националне мањине 8. април, Светски дан Рома, истичући да је претходну годину обележио континуитет у реализацији активности у области инклузије Рома и Ромкиња како на националном, тако и на нивоу јединица локалне самоуправе где живе припадници ромске националне мањине.

- У реализацији активности предвиђених Акционим планом Владе за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња раде ресорна министарства, градови и општине, и организације цивилног друштва, Национални савет ромске националне мањине, као и представници ромске заједнице, навела је Пауновић.

За реализацију овог двогодишњег плана до 2018. године обезбеђено је 6.722.481 €, и то из буџета РС 70%, а из донаторских и других средстава ЕУ обезбеђује се 30%, прецизирала је Пауновић.

Успостављањем институционалног механизма на нивоу Владе за праћење мера и активности  у области инклузије Рома говори у прилог колики значај Влада Србије посвећује овом питању.

Имајући у виду да су јединице локалне самоуправе препознате Стратегијом као кључни носиоци највећег броја активности у области инклузије Рома, обезбеђена су средства у оквиру ИПА програма да се локалним самоуправа обезбеди подршка у погледу јачања институционалних капацитета, као и додатна подршка за израду локалних акционих планова у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, израда пројектне документације у циљу инфраструктурних побољшања услова живота, као и подршка цивилном сектору.

У оквиру програма ИПА 2014, предивиђена је подршка за проширење ангажовања мобилних тимова за инклузију Рома у још 20 јединица локалне самоуправе, чиме ће на  својеврстан начин бити заокуржена подршка локалним механизмима за инклузију Рома у 70 јединица локалне самоуправе.

Такође, за решавање најсложенијих стамбених и инфраструктурних питања у ромским насељима у јуну 2017. године, започета је реализација највећег инфраструктурног ЕУ пројекта, који има за циљ унапређења услова живoта Рома у подстандардним насељима у 13 градова и општина у Србији.

Према речима Пауновић, активности које држава предузима у области унапређења положаја Рома и Ромкиња доприносе и испуњењу обавеза преузетих Акционим планом за поглавље 23 у приступању Србије Европској унији, а велики допринос учињен је и на испуњавању Оперативних закључака семинара који заједнички организују Влада Републике Србије и Европска унија.

Пауновић је подсетила да је прошле године Комитет за укидање расне диксриминације УН пред којим је делегација Србије представила периодични извештај похвалио напоре које наша држава спроводи у циљу унапређења положаја свих националних мањина, укључујући и најосетљивију ромску националну мањину.

У оквиру Универзалног периодичног прегледа који је  наша држава прошла почетком ове године пред најважнијем телом УН у области људских права Србија је прихватила све препоруке држава чланица УН у области инклузије Рома.