Позив за достављање прилога за Извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 3. марта 2016. године Акциони план за остваривање права националних мањина.

Савет за националне мањине прати реализацију активности из Акционог плана, док Канцеларија за људска и мањинска права пружа стручну и административно-техничку подршку Савету за националне мањине у поступку праћења реализације активности из Акционог плана.

Канцеларија за људска и мањинска права припремила је у претходном периоду два извештаја о спровођењу Акционог плана, који се односе на I и II, односно III и IV квартал 2016. године. Захваљујемо се организацијама које су допринеле изради овог извештаја, слањем својих прилога.

Ради припреме и усвајања новог извештаја о спровођењу Акционог плана, позивају се организације цивилног друштва које су спроводиле активности предвиђене Акционим планом, да доставе своје прилоге о спроведеним активностима из наведеног Акционог плана, на Обрасцу за достављање прилога, а које су доспеле за спровођење у I кварталу 2017. године.

У Обрасцу за достављање прилога, наведене су оне активности у којима су организације цивилног друштва препознате као учесници или партнери, са јасно наведеним роком када свака од активности доспева за реализацију. Молимо вас да за потребе израде овог извештаја унесете податке за све оне активности које се реализују континуирано, као и активности које су за реализацију пристигле у I кварталу 2017. године. Ваше прилоге можете доставити попуњавањем Обрасца за достављање прилога који је део овог јавног позива.

За активности реализоване у овом извештајном периоду, потребно је у основним цртама навести у чему се огледала њихова реализација.

Молимо вас да обрасце попуните ћирилицом, користећи фонт Times New Roman, 12, проред 1.15 и доставите их најкасније до 24. марта 2016. године на e-mail адресу rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs.

Канцеларија за људска и мањинска права и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, захваљују се организацијама цивилног друштва на доприносу у изради извештаја о Акционом плану за остваривање права националних мањина.

 

Јавни позив

Образац за достављање прилога

Акциони план за остваривање права националних мањина

 

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом