Представљен Посебан извештај заштитника грађана

Приликом представљања Посебног извештаја заштитника грађана о саветима за међунационалне односе, омбудсман Зоран Пашалић истакао је да Савети за међунационалне односе у великом броју локалних самоуправа нису формирани, а тамо и где јесу углавном се не састају.

Омбусман Пашалић је рекао да су само у 53 локалне самоуправе основани савети а да у 2016. години 40 није одржало ни једну седницу.

Навео је и да је само један савет у тој години одржао више од четири седнице.

На скупу су представници ресорних министарстава указали да до сада савети нису заживели у довољној мери и најавили промене законског оквира.

- Изузетно ми је драго да је Заштитник грађана за овај извештај користио и искуства Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије и Анализу рада Савета за међунационалне односе коју је Канцеларија сачинила 2015. године, истакла је Пауновић.

Пауновић је нагласила да се концепт заштите националних мањина који постоји у Републици Србији оцењује као добар, и он пружа могућност за интеграцију националних мањина, уз очување и развијање њихове националне и културне посебности. Напори државе у овом домену препознати су и у налазима бројних мониторинг тела, закључила је Пауновић.

Према речима Пауновић, национални савети националних мањина као и локалне самоуправе требало би да се упознају са овим извештајем и уложе додатне напоре, да савети за међунационалне односе преузму овлашћења и одговорности у остваривању, заштити и унапређивању националне равноправности на локалном нивоу.

Министарка правде Нела Кубуровић је нагласила значај рада тих савета са аспекта остваривања свих гарантовних права национаних мањина али и наставка европског пута Србије.

Изразила је спремност за јачањем сарадње ресорног министарства на тим питањима са независним институцијама, цивилним друштвом и локалним самуправама.

- Очекујемо да ће Измене и допуне Нацрта Закона о локалним самоуправа, у којима се прецизирају одредбе у вези Савета за међунационалне односе ових дана бити утврђене на Влади - рекла је помоћник министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић.

Она је рекла и да је већина препорука Заштитника грађана о Саветима за међунационалне односе укључен у Нацрт тог закона и да је, како је навела, "важно да иду у истом правцу" са ставовима министарства.

Извештај је сачињен уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији чији је представник Јан Лунеберг указао на значај остваривања права националних мањина.

На представљању извештаја учествовала су и 33 представника јединице локалне самоуправе.