Усвојен Општи коментар број 21 Комитета за права детета о деци у уличној ситуацији

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић саопштила је да је Комитет за права детета УН усвојио Општи коментар број 21 о деци у уличној ситуацији.

Коментар je израђен након процеса регионалних консултација, у којима је учествовало 327 деце и младих из 32 земље. Пауновић је истакла да је наша држава, као чланица Конвенције о правима детета активно учествовала у припреми Општег коментара 21.

У Општем коментару, како наводи Пауновићева, Комитет за права детета пружа државама смернице за израду свеобухватних, дугорочних националних стратегија за децу у уличној ситуацији у складу са одредбама Конвенције о правима детета.

Пауновић објашњава да овај коментар, поре смерница које даје,  разрешава и терминолошку недоумицу која се односила на ову децу. Теминологија није била уједначена, па се у различитим земљама користила и различита терминологија, од термина: деца на улици, деца улице, напуштена деца, деца која живе и раде на улици, деца-бескућници итд. Кроз овај коментар Комитет за права  детета препоручио да се користи термин „деца у уличној ситуацији“. Термин деца у уличној ситуацији подразумева пре свега децу чији живот и/или рад зависи од улице, било да су сама, са вршњацима или с породицом, али и ширу популацију деце која су оформила чврсте везе с јавним површинама и којој улица игра важну улогу у свакодневном животу и идентитету.

Феномену деце у уличној ситуацији Србија приступа на систематизован и организован начин, оценила је Пауновић, наводећи да је на иницијативу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Владиног савета за права детета, формирано 115 мобилних тимова при центрима за социјални рад у Србији. Циљ ових тимова је  реализација ефикасне и целовите социјалне и породично-правне заштите ове деце. Захваљујући раду мобилних тимова бићемо у могућности да прикупимо свеобухватне податке о деци у уличној ситуацији у нашој земљи, наводи Сузана Пауновић.

Канцеларија за људска и мањинска права је у оквиру својих надлежности дистрибуирала Општи коментар 21 свим надлежним државним органима, телима Владе која се баве правима детета, Одбору Народне скупштине за права детета, уз молбу да садржај коментара поделе са сарадницима у својим ресорима и упознају локалне самоуправе, где деца живе, и које деци треба у сарадњи са државним органима да учине доступним остваривање права.

Текст Општег коментара 21 на српском и енглеском језику доступан је на интернет страници Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs