Влада усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. октобра 2017. године усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа. Извештај jе достављен и Уједињеним нацијама у Женеви.

У изради овог Извештаја учествовали су представници у министарствима и службама Владе који су прошли одговарајуће обуке за праћење препорука УН за људска права и који у својим органима прате спровођење препорука. Допринос изради државног извештаја дале су и организације цивилног друштва - Комитет правника за људска права (Јуком), Амити и Центар за права детета и то истраживањем на терену спровођења препорука.

Делегација Србије ће Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа представити највишем телу УН за људска права 24. јануара 2018. године у Женеви.

 

Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа

Report for the third cycle of Universal periodic review

Анекс Извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа

Annex report for the third cycle of Universal periodic review