Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima

Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, nastala u okrilju Saveta Evrope, predstavlja doprinos održavanju i razvoju evropskog kulturnog bogatstva i tradicije, kroz zaštitu istorijskih  regionalnih i manjinskih jezika.

Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je 25. juna 1992. godine Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, koja je stupila  na snagu 1. marta 1998. godine. Skupština Srbije i Crne Gore, na sednici održanoj 21. decembra 2005. godine, donela je Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima („Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj 18/2005). Povelja je za Republiku Srbiju kao sukcesora državne zajednice Srbija i Crna Gora stupila na snagu 1. juna 2006. godine.

Preuzmite povelju