Konkurs/Javni poziv za podnošenje idejnog nacrta predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Srbiji objavljuju Konkurs/Javni poziv za podnošenje idejnog nacrta predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i odgovarajućih lokalnih akcionih planova usvojenih od strane jedinica lokalnih samouprava. Konkurs je podržan od strane Misije OEBS-a u Srbiji sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), u okviru projekta "Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji".

 

Poziv za podnošenje idejnih nacrta

Obrazac idejnog nacrta

Opšte informacije JLS

Izjava o partnerstvu

 

Važno saopštenje - produžetak roka

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
26. nov 2014.