PONOVLJENI Konkurs za radno mesto Koordinator za romska pitanja – opština Svilajnac

Konkurs je otvoren sedam (7) dana od dana objaljivanja, a najkasnije do 19. juna 2015. godine do 16 časova.

Stalna konferencija gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije

u okviru projekta „SKGO Mreža za romska pitanja“ raspisuje konkurs za

Koordinatora za romska pitanja

koji će biti angažovan u periodu od 01.07.2015. godine do 15.12.2015. godine u opštini Svilajnac

Projekat je posvećen uspostavljanju mehanizama komunikacije i razmene informacija SKGO sa njenim članicama po pitanjima rada Mreže za inkluziju Roma, a koja se tiču pružanja podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u unapređenju položaja romske nacionalne manjine (sprečavanje svih oblika diskriminacije, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita i stanovanje), kao i sa potrebom zaposlenih u lokalnim samoupravama koji se bave ovim temama da međusobno razmene znanja i iskustava iz prakse.

Projekat je deo većeg projekta „Jačanje uloge lokalnog romskog koordinatora u lokalnim samoupravama u Srbiji“ koji finansijski podržava Kraljevina Švedska/ Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju (Sida), a sprovode SKGO i Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, a kao deo projekta „Tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“.

Svi zainteresovani kandidati mogu pogledati oglas na sajtu SKGO, sekcija konkursi:  http://skgo.org/contests/123 i poslati svoje prijave na adresu:
Stalna konferencija gradova i opština
Makedonska 22
11000 Beograd
sa naznakom: Konkurs za spoljnog saradnika - Koordinator za romska pitanja - mesto angažovanja ili na e -mail:
danijela.pocuca@skgo.org
 
Prijava mora da sadrži biografiju kandidata.

Tekst konkursa

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
19. Jun 2015.