Javni poziv civilnom društvu za članstvo u Savetu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata iz reda civilnog društva za članstvo u Savetu za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine. Rok za podnošenje prijava je sreda, 22. jul 2015. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 11000 Beograd, sa napomenom: “Predlaganje kandidata iz reda civilnog društva za članstvo u Savetu za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine – ne otvarati”.

Javni poziv

Lista podnetih prijava   (http://bit.ly/1P8f2Mw)
__________________________________________________________________________

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije objavljuje Odluku o izboru kandidata za člana i zamenika člana Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine. Na ovu odluku Komisije, podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana objavljivanja Odluke. Komisija preispituje svoju odluku po izjavljenim prigovorima i donosi konačnu odluku. Na osnovu konačne odluke Komisije, formiraju se konačne rang liste kandidata za člana i zamenika člana Saveta i daje se predlog za imenovanje kandidata.

Odluka Komisije

Rang lista kandidata za člana Saveta

Rang lista kandidata za zamenika člana Saveta

Lista odbačenih prijava

 

     http://bit.ly/1JX7ufu

 

___________________________________________________________________________

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije objavljuje konačnu Odluku o izboru kandidata za člana i zamenika člana Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine.

Bodovanje kandidata izvršeno je na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva.

Konačna Odluka o izboru kandidata za članstvo u Savetu   (http://bit.ly/1MI8LZU)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
22. Jul 2015.