Konkurs za projekte udruženja koja među mladima promovišu toleranciju i razumevanje bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, a u okviru projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“

Kancelarija za ljudska i manjinska pravaraspisuje konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja svojim statutom prepoznaju unapređenje položaja mladih i razvijanje kulture tolerancije prema različitosti među mladima. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi: 

Opšti cilj je stvaranje okruženja koje promoviše različitosti, insistira na priznavanju jednakih prava za sve, socijalnoj inkluziji LGBT osoba i poštovanju demokratskih principa građanskog društva.

Specifični ciljevi kampanje uključuju:
- povećanje nivoa informisanosti među mladima o temama i izazovima koji su značajni za LGBT populaciju u Srbiji;
- otklanjanje postojećih predrasuda i stereotipa o pripadnicima/ama LGBT populacije među mladima;
- smanjenje stigme i diskriminacije prema LGBT populaciji među mladima;
- promociju osnovnih i drugih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Reublike Srbije, bez obzira na individualne karakteristike uključujući i seksualnu orijentaciju i rodni identitet.
 

KONKURS JE OTVOREN OD 26.08.2015. DO 11.09.2015. GODINE U 15:30 ČASOVA.

Tekst konkursa

Smernice za podnosioce predloga projekata

Obrazac predloga projekta

Obrazac buxeta predloga projekta

Lista prihvaćenih i odbijenih predloga projekata (objavljeno 21.10.2015.)

Odluka o prihvatanju rang liste i finansiranju izabranih projekata (objavljeno 29.10.2015.)

Obrasci:

Obrazac plana mesečnih aktivnosti

Obrazac za izveštavanje o realizovanim mesečnim aktivnostima

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
11. Sep 2015.