Konvencije

Povezani dokumenti: 
Naslov Sektor Oblast Tip Ciklus Status
Mapa puta za efikasnu ravnopravnost Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu (NJujork, 20.06.1956. godine) Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja Saveta Evrope Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija protiv torture UN Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom Ljudska prava Međunarodni Konvencije
Konvencija o pravima deteta Ljudska prava Međunarodni Konvencije