Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbijiˮ

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbijiˮ za 2019. godinu. Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog programa podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Realizacijom programa, u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016-2025. godine i Operativnim zaključcima sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2017. – 2019. godine, treba da budu ostvareni sledeći ciljevi:

  1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije, posebno višestruko diskriminisanih Roma i Romkinja;
  2. Unapređivanje položaja Roma i Romkinja kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu;
  3. Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa.
     

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
06. Sep 2019.