Interni konkurs za popunjavanje položaja

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 4. st. 1. i 2., a u vezi sa čl. 5. st. 1. i 4., čl. 6. i 7. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava - položaj u drugoj grupi

Interni konkurs

 

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
30. Sep 2019.