Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2020. godinuˮ

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije raspisuje Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2020. godinuˮ. Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog programa podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Realizacijom programa, u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016-2025. godine,treba da budu ostvareni sledeći ciljevi:

  1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije, posebno višestruko diskriminisanih Roma i Romkinja;
  2. Unapređivanje položaja Roma i Romkinja kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, posebno imajući u vidu proglašenu pandemiju zarazne bolesti COVID-19, a u cilju suzbijanja sprečavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti
  3. Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa.

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
29. Jul 2020.