Javni poziv za izbor kandidata za ekspertsku grupu GRETA

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA). 

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljati isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd

sa napomenom: „Prijava za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudimaˮ

Rok za podnošenje prijava je od 29. juna do 14. jula 2020. godine.

 

Odluka o objavljivanju Javnog poziva

Tekst Javnog poziva

 

Konvencija o borbi protiv trgovine ljudima stupila je na snagu 1. februara 2008. godine nakon desete ratifikacije. Republika Srbija je potvrdila  Konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima 2009. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj  19/2009). Republika Srbija je član Saveta Evrope od 3. aprila 2003. godine.

 

Rang lista kandidata za članstvo u GRETA (24.7.2020.)

Odluka o izboru nezavisnih eksperata za kandidaturu za članstvo u GRETA (4.8.2020.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
04. Aug 2020.