Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja u 2020. godini.

Konkurs je otvoren od 18. februara do 18. marta 2020. godine.

Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Obrazac prijave na konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Izjava

Obaveštenje podnosiocima prijava (17.3.2020.)

Obaveštenje podnosiocima prijava (30. april 2020.)
 

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA PODNETIH NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U 2020. GODINI

Beograd, 21. maj 2020. godine - Konkursna komisija koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini, obrazovana Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave od 10. februara 2020. godine, na sednici održanoj 20. maja 2020. godine, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata objavljena je 21. maja 2020. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, uz poštovanje svih mera u cilju suzbijanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom, neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, ili elektronskim putem na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs sa naznakom: PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini. Prigovor u elektronskom obliku podnosi se kao skenirani dokument, potpisan i pečatirani od strane podnosioca. Podnosilac prigovora će biti obavešten elektronskim putem o potvrdi prijema mejla.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz buxetskog fonda za manjine (21.5.)
 

Odluka o raspodeli sredstava iz Budzetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godini

Beograd, 29. maj 2020. godine - Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Odluku o raspodeli sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godini.Sredstva su odobrena za realizaciju 72 projekta, u ukupnom iznosu od 24.000.000 dinara. Odluka je doneta u skladu sa Listom vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godini, koju je utvrdila Konkursna komisija koja je sprovela postupak dodele sredstava iz ovog fonda u 2020. godini. Odluka je objavljena na internet stranama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Odluka o raspodeli sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. god