Конкурс за пројекте удружења која међу младима промовишу толеранцију и разумевање без обзира на сексуалну оријентацију и родни идентитет, а у оквиру пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“

Канцеларија за људска и мањинска праварасписује конкурс за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која својим статутом препознају унапређење положаја младих и развијање културе толеранције према различитости међу младима. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви: 

Општи циљ је стварање окружења које промовише различитости, инсистира на признавању једнаких права за све, социјалној инклузији ЛГБТ особа и поштовању демократских принципа грађанског друштва.

Специфични циљеви кампање укључују:
- повећање нивоа информисаности међу младима о темама и изазовима који су значајни за ЛГБТ популацију у Србији;
- отклањање постојећих предрасуда и стереотипа о припадницима/ама ЛГБТ популације међу младима;
- смањење стигме и дискриминације према ЛГБТ популацији међу младима;
- промоцију основних и других људских права загарантованих Уставом Реублике Србије, без обзира на индивидуалне карактеристике укључујући и сексуалну оријентацију и родни идентитет.
 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 26.08.2015. ДО 11.09.2015. ГОДИНЕ У 15:30 ЧАСОВА.

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Образац предлога пројекта

Образац буџета предлога пројекта

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката (објављено 21.10.2015.)

Одлука о прихватању ранг листе и финансирању изабраних пројеката (објављено 29.10.2015.)

Обрасци:

Образац плана месечних активности

Образац за извештавање о реализованим месечним активностима

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
11. Сеп 2015.