Четврти извештај о праћењу АП

Канцеларија за људска и мањинска права сачинила је упитник, чији је циљ био прикупљање података о имплементацији Акционог плана за мере и активности планиране за трећи и четврти квартал 2016. године

Канцеларија је организовала попуњавање Упитника и доставила га на адресе 17 (словима: седамнаест) реализатора мера за које су планиране активности за ова два квартала.

Четврти извештај о праћењу Акционог плана

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
23. Окт 2017.