Шести извештај о праћењу АП

Канцеларија је сачинила упитник у циљу прикупљања података о реализацији мера из Акционог плана планираних за трећи и четврти квартал 2017. године и доставила га на адресе 17 (словима: седамнаест) реализатора мера.

Шести извештај о праћењу АП

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
25. Јул 2019.