Тематски коментари Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Поред мишљења о спровођењу Оквирне конвенције у земљама чланицама, Саветодавни комитет Оквирне конвенције је од 2004. године започео рад на тематским питањима са циљем да се резимирају искуства и погледи о најважнијим питањима са којима се сусрео током праћења спровођења Оквирне конвенције. Резултати овог тематског рада изложени су у форми Коментара о конкретним питањима.

До сада су усвојена четири таква коментара, а очекује се да ће и друге теме бити покривене у наредним годинама, у циљу даљег усмеравања држава чланица Оквирне конвенције, као и других актера у спровођењу права утврђених Оквирном конвенцијом.

Коментар број 1 - Образовање на основу Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Коментар број 2 - Делотворно учешће припадника националних мањина у културном, социјалном и економском животу и у јавним послови

Коментар број 3 - Право на употребу језика припадника националних мањина на основу Оквирне конвенције за заштиту националних мањ

Коментар број 4 - Обим примене Оквирне конвенције за заштиту националних мањина