Канцеларија отпочела активности на изради новог Заједничког основног документа

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Србије покренула је низ активности на изради новог Заједничког основног документа (ЗОД), јер је то једна од препорука коју је Србија добила од Комитета УН за права детета, истакла је Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије.

Пауновић је навела да је урађена анализа ЗОД-а из 2010. године, да подршку процесу израде новог документа даје Канцеларија ОХЦХР УН У Београду, при чему је обезбеђена и подршка експерата за људска права из УН у Женеви.

Пауновић је истакла да је одржан први састанак Радне групе која ће радити на изради новог документа. Радна група броји преко 30 чланова и цео процес ће бити транспарентан. Пауновић очекује да до краја ове године буде ажуриран ЗОД.

Пре 13 година, тачније 2006. године, утврђене су и усаглашене Смернице за извештавање по основним међународним уговорима о људским правима, нагласила је Пауновић, додајући да те смернице предвиђају нову форму државних извештаја. Извештај треба да се састоји из два дела: Основног заједничког документа и Извештаја који се односи на конкретну конвенцију о којој се извештава.

Заједнички основни документ има максимално 80 страна и садржи основне информације о држави (демографске, економске, социјалне и културне карактеристике) као и општи оквир за заштиту и унапређење људских права ( стандарди, закони, институционални оквир, процес извештавања и остале информације од значаја за област људских права), навела је директорка ове канцеларије.

Република Србија усвојила је 2010. године овај документ и доставила у новембру 2010. године Уједињеним нацијама. Од тада овај документ није ажуриран, а пратио је све државне извештаје поднете од 2010. године до данас.