Континуиране активности на праћењу антидискриминационе стратегије

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић одржала је састанак са контакт особама и њиховим заменицима задуженим у министарствима и институцијама за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације, поводом четвртог циклуса извештавања о остварености Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације. Новим циклусом извештаја обухваћен је трећи и четврти квартал 2016. године, прецизирала је Пауновић.

Спровођење мера и активности из Акционог плана првенствено има за циљ унапређење положаја осетљивих друштвених група које се налазе у повећаном ризику од дискриминације, и  њихова реализација подлеже контролама на нивоу Владе, али и у процесу придруживања Србије ЕУ

Пауновићева је подсетила да су извештаји о имплементацији Акционог плана део обавеза које морамо испунити у процесу придруживања Европској унији и индикатор испуњености Акционог плана за преговарачко Поглавље 23: правосуђе и основна права.

Током протекле две године одржане су бројне обуке како за контакт особе и њихове заменике, представнике у ресорима који су одговорни за реализацију Акционог плана, тако и за представнике цивилног друштва и локалне самоуправе, а све у циљу унапређења координације како у самој реализацији мера и активности, тако и да би се унапредио квалитет самих извештаја.

Пауновићева је указала да се проблеми у реализацији активности на које указу контакт особе током свог рада решавају на Владином савету и поручила да су она, као председник Савета,  као и чланови тог Савета на располагању контакт особама како би се на што бољи начин известило о политикама које се спроводе у нашој земљи у области борбе против дискриминације.