Међународни дан деце: Сузбијање дискриминације и злостављања главни приоритет

Београд, 1. јун 2020. године - Задатак свих чинилаца друштва јесте да се омогући детету, као носиоцу права, да одраста у бољим условима у породици, локалној заједници и друштву истакла је поводом обележавања Међународног дана деце Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права. Она је поручила да је наша земља у потпуности посвећена питању унапређења положаја деце, као и да у континуитету предузима бројне мере у њиховом најбољем интересу детета.

Она је објаснила да се поменуте мере односе, пре свега, на сузбијање дискриминације, спречавање злостављања и занемаривања, здравствену заштиту, као и на заштиту њихове безбедности.

Пауновић је навела да деца чине око 21% становништва. Она је указала да је у 2015. години рођено 66.773 деце, 2014. године рођено је 66.461 дете, а у 2013. години 65.554 деце. Ови показатељи охрабрују, јер говоре да је заустављен негативан тренд да се из године у годину рађа све мање деце, објаснила је Пауновић.

Држава је, како је подсетила, током протеклих година уложила велике напоре у усклађивању националног законодавства са Конвенцијом о правима детета у различитим областима остваривања права детета.Такође, донето је и низ нових закона и стратегија којима се та права унапређују у области социјалне заштите, образовања, здравствене заштите, спречавања дискриминације, решавања статусних питања, пре свега Рома, избеглица и интерно расељених лица, указала је Пауновић.

Стратегијом превенције и заштите од дискриминације деца су препозната као једна од најосетљивијих друштвених група која се налази у повећаном ризику од дискриминације. Акционим планом за ову Стратегију предвиђене су мере и у активностима које се односе на спречавање дискриминације према деци, кроз законодавне и регулаторне реформе и укидање дискриминаторских пракси према деци, нарочито деци ромске националности, избеглој и интерно расељеној деци, деци која су жртве насиља и експлоатације (трговине и злоупотребе у проституцији и порнографији, деци која живе и раде на улици), деци у руралним крајевима, деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, деци с обзиром на њихов породични статус и здравствено стање.

Како би осигурали да се мере из Акционог плана реализују и у пракси, Влада је образовала Савет за праћење реализације АП који прати напредак у извршењу мера, спровођењу активности, поштовању рокова и благовремено упозорава на изазове у извршењу мера у оквиру реализације мера и активности предвиђених овим планом.

Канцеларија за људска и мањинска права је у циљу што квалитетнијег мониторинга израдила извештаје о праћењу имплементације Акционог плана за последњи квартал 2014. и целу 2015. годину.

Спречавање насиља над децом и дискриминације, обезбеђивање равноправних услова за живот, здравствену заштиту, социјално благостање, доступно квалитетно образовање, додатну подршку, игру и дружење, одговорност су друштва у целини. Задатак свих чинилаца друштва јесте да се омогући детету, као носиоцу права, да одраста у бољим условима у породици, локалној заједници и друштву.

Међународни дан деце је установљен на Женевској светској конференцији о добробити деце 1925. године, а званично усвојен у међународној заједници 1950.године. Овај дан се прославља како би се указало на дечија права и најзначајнија питања из области образовања, безбедности, људских права, здравствене заштите и задовољавања њихових потреба и организују различити догађаји посвећени деци.