Напредак Србије у области људских права

У Женеви завршен Други циклус универзалног периодичног прегледа о стању људских права у Србији у периоду од 2008. до 2012. године. Чланови делегације Србије су учествовали у тросатном интерактивном дијалогу са Саветом за људска права УН. Члановима делегације питања су постављена од стране 69 земаља. Констатовано је да је Србија направила конкретне кораке у протекле 4 године на заштити и промоцији људских права на свим нивоима. Савет за људска права је поздравио доношење великог броја закона, стратегија, протокола којима је унапређена међусекторска сарадња али и наставак рада на изградњи институција које се баве заштитом људских права.

Посебно су похваљени разултати постигнути на унапређењу права деце, родне равноправности, социјалне интеграције особа са инвалидитетом. Истакнут је напредак Србије и у области унапређења права националних мањина, образовања, статуса правно невидљивих лица, избеглица и интерно расељених лица, као и заштити жртава трговине људима.

Савет за људска права је Србији дао препоруке које треба да испуни до Трећег циклуса универзалног периодичног прегледа који ће се одвијати 2016. године. Препоруке се односе на јачање примене донетих закона, социјалне кохезије и већу промоцију толеранције и једнакости за све маргинализоване групе у остваривању њихових људских права.