Пауновић: ЕКРИ Мапа пута за ефикасну равноправност

Делегација Србије представљала је нашу земљу на конфренцији под називом „На путу ка ефективној равноправности“ која је одржана у Паризу. Делегацију су чиниле директорка Владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, представница Народне скупштине и представници Повереника за заштиту равноправности.

Конференција је организована у оквиру француског председавања Комитету министара Савета Европе, а поводом обележавања 25. година Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ)

На конференцији је усвојена Мапа пута за ефикасну равноправност која садржи приоритете у будућем раду Европске комисије против расизма и нетолеранције, као и препоруке државама чланицама.

У Мапи пута се истиче да ће ЕКРИ у шестом циклусу мониторинга настојати да допринесе јачању стварне равноправности и приступу правима, тако што ће промовисати независност и ефикасност тела за равноправност, инклузивно образовање и равноправност ЛГБТИ особа. Акценат ће бити усмерен на борбу против говора мржње и насиља мотивисаног мржњом, као и на инклузивну интеграцију као основу за изградњу разноликог и правичног друштва.

ЕКРИ ће наставити да захтева хумане услове и ефикасне програме за интеграцију миграната у земљама домаћина, нарочито када су у питању деца. У наредном периоду ЕКРИ ће радити на ажурирању својих општих препорука о борби против нетолеранције и дискриминације према муслиманима и о борби против антисемитизма, као и на изради нове опште препоруке о борби против дискриминације и нетолеранције према ЛГБТИ особама. Такође, ЕКРИ ће размотрити и могућност да иницира измену Повеље политичких партија за друштво без расизма.

Текст Мапе пута на српском и енглеском језику можете преузети овде.