Пауновић: Континуирано спровођење антидискриминационе стратегије и Акционог плана