Пауновић: Србија остварила напредак у поштовању људских права

Београд, 10. децембар 2019. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије Сузана Пауновић оценила је данас да је Србија у претходном периоду остварила напредак на пољу поштовања и остваривања људских права.

Пауновић је, отварајући конференцију под називом „У праву си!“ поводом обележавања Међународног дана људских права, истакла да су посебно видљиви позитивни трендови на јачању привреде.

Према њеним речима, смањена је незапосленост, расте економска моћ становиштва, што ће позитивно утицати на остваривање социјалних и економских права грађана.

Борба против дискриминације и подизање свести о значају толеранције остају један од наших приоритета и у наредном периоду, рекла је директорка Канцеларије.

Она је додала да су мањинска права увек предмет посебне пажње Владе Србије, те да се у том смислу четири године прати спровођење Акционог плана за остваривање права националних мањина.

Пауновић је подсетила на то да је у претходном периоду усвојен и велики број стратегија, закона и других докумената, истакавши значај Закона о бесплатној правној помоћи, на који се чекало готово две деценије, као и позитивне ефекте примене Закона о заштити од насиља у породици.

Према њеним речима, Србији предстоји усвајање и имплементација нове антидискриминационе стратегије, при чему је наша држава опредељена да и даље унапређује стање људских и мањинских права.

То опредељење се, како је додала, манифестује у континуираном унапређењу правног и институционалног оквира, повећању капацитета и унапређењу сарадње свих институција које се баве људским правима у нашој земљи, као и испуњењу преузетих националних и међународних обавеза.

Она је оценила да је постојећи институционални оквир добар и да има неопходну дозу флексибилности, што омогућава промене када се за њима укаже потреба.

Државни секретар Министарства правде Радомир Илић истакао је да је то министарство посвећено радило на унапређењу правног оквира од значаја за људска права свих, а посебно у погледу приступа правди, заштити података о личности, изради новог стратешког оквира и помоћи жртвама.

Правосуђе представља последњу линију одбране људских права и у многим ситуацијама је обраћање правосудним органима једини начин да остваримо и заштитимо своја права. Из тог разлога напорно радимо на развоју и унапређењу квалитета правосуђа, подвукао је Илић.

Помоћник министра унутрашњих послова Зоран Лазаров истакао је да је, без обзира на то колико се до сада урадило на унапређењу људских права и на видљив напредак у тој области, потребно да се интензивније ради на даљој изградњи једнакости и толеранције у друштву.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Маринковић навео је да је 2019. године тој институцији пристигло 15 одсто више захтева него прошле целе године.

То се, како је објаснио, може тумачити на два начина – с једне старне да органи власти мање поштују грађанске захтеве, а са друге да су грађани свеснији своје моћи и могућности да се обраћају са захтевима за информације.

На конференцији су говорили и стална координаторка УН у Србији Франсоаз Жакоб, шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици, шеф Мисије Савета Европе у Београду Тобиас Флесенкемпер, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио.

Учесници скупа су указали на значај Универзалнае декларације о људским правима, коју је Генерална скупштина УН усвојила 1948. године, уз оцену да је у претходном периоду у Србији остварен одређен напредак на том пољу.

#уПравуси