Пауновић: Србија посвећена борби против дискриминације жена

Женева, 28. фебруар 2019. године - Делегација Републике Србије, коју предводи  Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права представила је данас у Палати нација у Женеви Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW).

У дијалогу са делегацијом Србије, коју чине представници извршне, законодавне и судске власти учествовало је 23 експерата CEDAW Комитета. Експерти су своја питања и ставове у вези са положајем жена износили на основу разматрања како државног, тако и извештаја организација цивилног друштва и Заштитника грађана.

Пауновић је указала да је у периоду између два циклуса извештавања, од 2013. године до данас,Србија постигла значајне резултате када је у питању унапређење положаја жена. У потпуности је испуњено 71 одсто препорука Комитета CEDAW, а ради се интензивно на спровођењу преосталих препорука.

Шеф делегације Србије затражила је да УНМИК достави додатне информације о примени ове Конвенције на Косову и Метохији, где су припадници неалбанских заједница суочени са бројним проблемима и изазовима на пољу поштовања људских и мањинских права. 

Пауновић је посебну пажњу скренула  да од увођења такси Приштине од 100 одсто, неалбанско становништво које живи на Косову и Метохији сваки нови дан дочекује у страху за свој живот и здравље. Посебно су угрожена права жена, деце и особа са инвалидитетом, упозорила је Пауновић.

Делегација Србије је навела да је увођењем родно одговорног буџетирања кроз измене и допуне Закона о буџетском систему направљен искорак у односу на многе европске државе. Родно осетљиви индикатори у програмски буџет уграђени су у 59 општина.

Такође, Србија је прва земља ван Европске уније која од 2016. године користи Индекс родне равноправности. Са индексом од 55,8 поена, у односу на државе чланице ЕУ, Србија је рангирана на 22 месту.

У Народној скуштини жене чине 37,6 одсто од укупног броја народних посланика, а сличан проценат је и у скупштинама јединица локалних самоуправа.

Пауновић је навела да је Србија покренула читав низ активности усмерених на отварање нових радних места. У мере активне политике запошљавања укључено је више од 55.000 жена. Настављамо и са даљом реформом образовног система, као и са реформом система социјалних давања, у циљу бољег и праведнијег усмеравања издвајања из буџета.

У области борбе против насиља над женама, делегација Србије је навела да је за 19 месеци примене Закона о спречавању насиља у породици размотрено више од 76.000 случајева пријаве насиља, да је изречено више од 40.000 хитних мера, од који је мера привременог удаљења починиоца из стана изречена је у више од 12.000 случајева, а  привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој изречена преко 28.000 пута. Суд је хитну меру продужио у више од 24.000 случајева.

Република Србија ће у наредном периоду наставити да улаже напоре на подизању свести жена и мушкараца и јачању капацитета жена, као и запослених у јавним институцијама у циљу постизања нулте толеранције на насиље и дискриминацију жена, истакла је Сузана Пауновић.