Пауновић у Бриселу учествовала на састанку Одбора за стабилизацију и придруживање Србије Европској унији

Брисел, 6. новембар 2019. године - Директорка Канцеларије Владе Србије за људска и мањинска права Сузана Пауновић учествовала је у Бриселу на састанку Одбора за стабилизацију и придруживање Србије Европској унији.

Пауновић је указала да је усвајањем Акционог плана за остваривање права националних мањина 2016. године успостављен механизам за потпуну имплементацију законодавног оквира, као и механизам за мерење напретка на пољу остваривања права националних мањина које живе у Републици Србији. Посебно је важно што је од самог почетка националним мањинама омогућено да преко својих представника учествују у креирању али и у праћењу овог документа.

Пауновић је истакла да се од усвајања Акционог плана за остваривање права националних мањина бележе резултати на свим пољима, када је у питању спровођење активности које су њиме предвиђене. У прилог томе говори и чињеница да је за три године његове примене реализовано или се и даље континуирано реализује више од 80 одсто активности.
Процес извештавања карактеришу од самог почетка и у свим фазама транспарентност и инклузивност. У реализацију активности и извештавање учествује 80 органа и институција, укључујући у пуној мери националне савете националних мањина и савете за међунационалне односе који функционишу на локалу.

Напредак у реализацији активности мери се на свака три месеца. На 1074 прилога носилаца активности, колико је до сада прикупљено, и на 11 извештаја који су на основу добијених предлога сачињени, било је свега 6 коментара националних савета националних мањина, што говори о посвећености Србије спровођењу Акционог плана.

Ови подаци показују и у коликој мери је процес био инклузиван и транспарентан.

Унапређен је законодавни оквир, а резултати су постигнути и на пољу службене употребе језика и писма, личном и статусном положају припадника националних мањина, изменама закона прецизиране су надлежности националних савета, радили смо на оснаживању економског положајa националних мањина, као и на међународној и регионалној сарaдњи у овој области, навела је Пауновић.

Пауновић је подсетила да је Владин Савет за националне мањине, којим председава председница Владе Ана Брнабић, а чине га ресорни министри и директори Владиних служби, као и председници свих националних савета националних мањина надзире спровођење Акционог плана за остваривање права националних мањина.