Пауновић: Влада посвећена остваривању права на службену употребу језика и писама мањина

Панчево, 15. новембар 2019. године - Обраћајући се на седници скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је данас у Панчеву да је унапређен законодавни оквир који се односи на мањинску политику, а значајни резултати су постигнути и на пољу службене употребе језика и писма и у личном и статусном положају припадника националних мањина.

Пауновић је рекла да је Влада Србије посвећена остваривању права на службену употребу језика и писама националних мањина, додајући да се тиме унапређују положај мањина у свим животно важним сегментима.

Србија је чланица два европска међународна уговора којима се регулише област заштите националних мањина и то Оквирне конвенције за заштиту националних мањина и Европске повеље о регионалним и мањинским језицима, подсетила је Пауновић.

Пауновић је навела да Србија редовно подноси извештаје о спровођењу међународних уговора, истичући да су до сада поднета по четири извештаја за оба уговора.

Усвајањем Акционог плана за остваривање права мањина успостављен је механизам за потпуну имплементацију законодавног оквира, као и механизам за мерење напретка на пољу остваривања права националних мањина које живе у нашој земљи, додала је Пауновић.

Како је навела, у реализацију овог акционог плана укључено је 77 органа и институција, више од 50 локалних самоуправа, савети за међунационалне односе и национални савети националних мањина који су сами одбарали начин на који ће бити укључени у процес.

- На основу 1074 прилога носилаца активности, колико је до сада прикупљено, било је свега 6 коментара, што говори у прилог о томе до које мере је процес био транспарентан и инклузиван, закључила је Пауновић.

Пауновић је најавила да ће се јавно представљање 12. извештаја о спровођењу АП за мањине одржати 29. новембра, те да је у токуприкупљање прилога за 13. извештај.

Према њеним рeчима, током октобра и новембра месеца одржане су обуке које су омогућиле националним саветима детаљно упознавање са правним оквиром за финансијско пословање и извештавање, програмско буџетирање, поступак и начин доношења финансијског плана.

За потребе обука израђен је и Водич за финансијско пословање националних савета националних мањина са примерима модела одлука и финансијских планова који ће умногоме помоћи националним саветима када је реч о финансијском пословању, оценила је директорка Канцеларије.

Поред Пауновић, на седници су се обратили  Јасмина Каранац, председница скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, Саша Павлов, градоначелник Града Панчева, Џон Клејтон, шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији, Ивана Антић, помоћница министра за државну управу и локалну самоуправу, Драгана Вујков, испред Канцеларије заштитника грађана и Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.