РАНГ ЛИСТА - Јавни позив за избор кандидата за експертску групу ГРЕТА 

Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са Министарством спољних послова, Министарством унутрашњих послова и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објављује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА). 

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу:

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд

са напоменом: „Пријава за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људимаˮ

Рок за подношење пријава је од 29. јуна до 14. јула 2020. године.

 

Одлука о објављивању Јавног позива

Текст Јавног позива

Ранг листа кандидата за чланство у ГРЕТА (24.7.2020.)

Конвенција о борби против трговине људима ступила је на снагу 1. фебруара 2008. године након десете ратификације. Република Србија је потврдила  Конвенцију о борби против трговине људима 2009. године („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број  19/2009). Република Србија је члан Савета Европе од 3. априла 2003. године.