Сузана Пауновић: Влада посвећена унапређењу положаја особа са инвалидитетом

Београд, 4. новембар 2019. године -  Директорка Канцеларије Владе Србије за људска и мањинска права Сузана Пауновић изјавила је данас да је Србија једна од првих земаља која је ратификовала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом, и да је Влада у потпуности посвеђена њеном спровођењу у циљу унапређења положаја једне од најрањивих друштвених група.

Пауновић је, отварајући скуп посвећен представљању општих коментара 6 и 7 Комитета за права особа са инвалидитетом УН-а, истакла да је у односу на период од пре десет година, када је Конвенција потврђена, учињен видан напредак у унапређењу положаја особа са инвалидитетом. Свесни смо да се и даље суочавамо са бројним изазовима када се ради о унапређењу остваривања свих њихових права, навела је Пауновић.

Пауновић је објаснила да ови општи коментари ближе одређују примену чланова Конвенције у односу на једнакост и недискриминацију, као и партиципацију особа са инвалидитетом и цивилног друштва у имплементацији и мониторингу Конвенције.

Влада Србије је у протеклом периоду велику пажњу посветила унапређењу начина праћења и спровођења свих препорука УН механизама за људска права. Међу овим препорукама, налази и велики број оних који се односе на унапређење положаја особа са инвалидитетом, истакла је Пауновић.

Према њеним речима, механизми УН за људска права упутили су Србији укупно 392 препорука, од тог броја 65 препоруке је усмерено на унапређење положаја особа са инвалидитетом, међу којим и 37 Комитета за права особа са инвалидитетом из 2016.

Пауновић је рекла да Влада Србије континуирано прати примену добијених препорука кроз рад Савета Владе за праћење УН препорука. На овај начин Србија је постала једина држава у региону и једна од ретких држава у свету која има системски начин праћења свих препорука УН, а те напоре су препознала и позитивно оценила уговорна тела УН и Савет за људска права УН, али и Европска комисија у својим извештајима о напретку у процесу придруживања Србије Европској унији, оценила је Пауновић.

За нас је јако важно да организације цивилног друштва које се баве унапређењем положаја особа са инвалидитетом у пуној мери буду укључене у доношење одлука, као и праћење спровођења препорука, по моделу који сами изаберу и на начин који не омета њихову независност, додала је Пауновић.

Пауновић се посебно захвалила Дамјану Татићу, доскорашњем истакнутом члану УН Комитета за права особа са инвалидитетом који је радио на изради ове анализе и представљању општих коментара, истичући његов велики допронос не само у раду овог међународног тела већ и на унапређењу угледа наше земље.

Иванка Јовановић, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије је истакла да ће ова организација наставити да јача капацитете организација цивилног друштва за праћење и спровођење препорука Комитета за права особа са инвалидитетом, како би у партнерству са државом радила на даљем унапређењу положаја особа са инвалидитетом. 

Округли сто је организован у оквиру програма „Општи коментари 6 и 7 Комитета за права ОСИ - консултације са организацијама особа са инвалидитетом као предуслов равноправног учешћа ових особа у друштву“ којим је Канцеларија за људска и мањинска права финансисјки подржала Националну организацију особа са инвалидитетом (НОООИС) у оквиру Јавног конкурса „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2019. годину“.