УСКОРО МОБИЛНИ ТИМОВИ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА У СУБОТИЦИ, ШАПЦУ, РУМИ, ПЕЋИНЦИМА, БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ И БЕОЧИНУ

Рума, 27/28. март 2018. - У Руми је одржана радионица са представницима релевантних институција из  Суботице, Шапца, Руме, Пећинаца, Бачке Паланке и Беочина са циљем формирања Мобилних тимова за инклузију Рома. Мобилни тимови су препознати као ефикасан модел подршке на локалном нивоу, који повезује кључне актере у заједници: координаторе за ромска питања, педагошке асистенте, здравствене медијаторе, представнике Центра за социјални рад и Националне службе за запошљавање. Циљ оснивања тимова је препознавање и сагледавање реалних потреба ромске популације на терену, као и утврђивање подршке која је потребна како би се побољшао њихов свеукупни положај, а у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025.

Бранкица Јеремић, кључни експерт за социјалну инклузију, представила је циљеве и сврху обуке, и истакла: „Током радионице смо, између осталог, разговарали о концепту социјалног укључивања, значају интерсекторске сарадње, као и потенцијалним институционалним моделима који на нивоу локалних самоуправа омогућавају координисану политику социјалног укључивања“, и додала: „Подаци које мобилни тимови прикупе, биће обрађени и анализирани, након чега ће се приступити изради оперативних планова. Свака јединица локалне самоуправе ће на основу података са терена направити свој оперативни план чији ће циљ бити допринос решавању идентификованих проблема и то према утврђеним приоритетима. Представници локалних самоуправа ће током целог процеса имати подршку пројекта.“

Суботички координатор за ромска питања, Стеван Николић, истиче да од пројекта „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ очекује да Суботица добије шансу да формира односно озваничи мобилни тим, да добије прилику да уз помоћ међународних средстава уз која ће ићи и суфинансирање из локалног буџета, реализује пројекте из области инклузије Рома и да  на тај начин унапреди свеобухватни положај ромске заједнице у Суботици. „Мобилни тим ће нам помоћи да прикупимо, а потом анализирамо проблеме и потребе ромске заједници у нашем граду. Ово је веома важно зато што решења која локална самоуправа сада нуди и она која ће тек бити осмишљена морају да буду адекватна, изводива и прилагођена потребама ромске заједнице“, истиче Стеван Николић и додаје да у Суботици живи око 4000 Рома, различите вероисповести и порекла. Део чине расељена лица са Косова, део је домицилно становништво, део говори српски, а део мађарски језик.

Укупно двадесет градова и општина препознало је проблеме ромске популације, као и потребу за решавањем ових изазова. Укључивањем у пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ градови и општине показали су висок ниво посвећености и разумевања значаја социјалног укључивања Ромкиња и Рома.

Важан део пројекта је шема бесповратних средстава (грантова) у оквиру које се подржава 11 пројеката на локалном нивоу у укупној вредности од 7,55 милиона евра. У оквиру иницијативе биће обезбеђено стамбено решење за преко 1.000 Ромкиња и Рома, те побољшање инфраструктурних услова за преко 6.000 припадника ромске популације.

Пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима’’ је једна од иницијатива које у овом моменту подржава Европска унија уз сарадњу и ко-финансирање Владе Р. Србије. Уговорно тело пројекта је Министарство финансија, а главни корисници су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права.

Роми представљају једну од најугроженијих група у Републици Србији. По званичним подацима у Србији живи 147.000 припадника ромске мањине (око 2% укупне популације), али је стварни број много већи. Ромкиње и Роми у Србији сусрећу се са великим изазовима у различитим областима живота о чему сведоче и следећи статистички подаци: Око 70% Рома живи у неформалним насељима (без електричне енергије, канализације, текуће воде и санитарија у стамбеним објектима, низак ниво хигијенских услова и сл.) Од укупно броја, 72,1% Рома је неактивно, а само 27,9% активно, што указује на висок ниво незапослености Рома и велику зависност од социјалних давања. Образовна структура ромске популације је неповољна. У просеку, само 64% ромске деце завршава основно образовање (93% у укупној популацији), док је стопа раног напуштања основне школе 80% (8% у укупној популацији). Средњу школу завршава 11,05% а вишу и високу тек 0,7% Рома и Ромкиња. Очекивани животни век Рома је 62,2 година (74,1 година за укупну популацију).