Заштита права свих националних мањина у Србији један од приоритета Владе

Београд, 21. фебруар 2020. године - Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије представила је данас Тринаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина, истичући да је овај циклус извештавања отпочео у јулу и трајао до краја септембра прошле године.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић навела је да је за скоро четири године извештавања прикупљено 1308 прилога носилаца активности, сачињено и јавно представљено 13 извештаја, и да се остварени напредак мери на свака 3 месеца.  

За четворогодишњи период извештавања било је свега 6 коментара националних савета националних мањина, што говори о посвећености Србије спровођењу Акционог плана. Ови подаци показују и у коликој мери је процес био реалан, инклузиван и транспарентан, додала је Пауновић.

Када је реч о тринаестом извештају, Пауновић је објаснила да је од 70 носиоца активности њих 60 доставило своје прилоге што чини 86% одзива носилаца, те да је 37 јединица локалне самоуправе доставило своје прилоге за овај извештај као и 9 савета за међунационалне односе.

Пауновић је позвала националне савете и друге носиоце активности који не достављају прилоге за извештаје да ту праксу промене и дају свој допринос у реализацији овог стратешког документа како би се стекла што јаснија слика.

Израда Четрнаестог извештаја је у току и обухвата период од октобра до децембра 2019. године, објаснила је Пауновић.

Представљању извештаја присуствовали су представници државних и покрајинских органа и институција, независних тела, међународних и организација цивилног друштва, као и националних савета националних мањина.